info

AANMELDEN Muziek op Schoot

Er moet een naam gegeven worden

Geef een juist mailadres op

Bericht kan niet leeg blijven

AANMELDEN KIND/OUDER:

Aanmelden geschiedt door bovenstaand aanmeldformulier te verzenden of een mailtje te sturen naar: info@muziekendansmetkinderen.nl
U ontvangt dan zo snel mogelijk informatie over de cursusvoorwaarden en betaalwijze.
Als u akkoord bent met de cursusvoorwaarden stuurt u een mailtje terug met daarin vermeld:
naam en geboortedatum van uw kind uw adres en telefoonnummer.
Dan ontvangt u van mij een bevestiging van plaatsing.